Tetris Online Disclaimer

Om het risico van inbreuk op auteursrecht van de op deze website geboden Tetris tm spellen te beperken, hebben wij een aantal maatregelen genomen. Via deze Disclaimer pagina willen wij onze gebruikers en iedereen die het aangaat informeren over deze maatregelen.

Juridische mededeling

Deze website en de op deze site geboden spelen zijn niet verbonden met of goedgekeurd door het bedrijf dat de handelsmerken en auteursrechten Tetris in hun bezit hebben, te weten The Tetris Company LLC. De Tetris-achtige games (klonen) op deze site zijn met toestemming van de auteurs hier te vinden en te spelen. Deze spellen maken, zover ons bekend, geen inbreuk op de auteursrechten / copyright van Tetris.

Eigendom

De Tetris clone games op deze website zijn en blijven eigendom van de makers / ontwikkelaars van de games. We plaatsen de games zoals ze worden aangeboden door de ontwikkelaars. Wij veranderen ook niets in de broncode van de games. Zo blijven krediet houders, merknamen, of verwijzingen naar websites ongewijzigd.

Deeplinking

Voor een aantal spelletjes wordt de zogenaamde deeplinking techniek gebruikt. In deze gevallen zetten we een link naar het internetadres waar het originele spelletjes online is geplaatst en de spelletjes code (in Adobe Flash of Shockwave gemaakt) wordt hierbij gekopieerd naar onze server. We zijn ons bewust van het feit dat deeplinking een onderwerp van discussie is. Er is ons echter geen informatie bekend dat deeplinking onwettig is. We zijn ook in deze overtuiging gesteund door het feit dat deze techniek ook nog steeds wordt toegepast op veel andere websites.

Copyright

De discussie met betrekking tot de wetgeving over internet en internet toepassingen is in volle gang. Vaak is het antwoord op wat wel en wat niet is toegestaan niet altijd direct te geven en vaak is daarbij veel ruimte voor subjectieve interpretaties. Het is daarom mogelijk, ondanks onze oprechte intenties en onze inzet dit te voorkomen, dat een eigenaar van auteursrecht of handelsmerk toch van mening is dat zijn / haar belangen worden geschaad. Wij verzoeken u in dat geval om contact met ons op te nemen en aan te geven in welk opzicht wij de copyright schenden. Wij zullen er dan alles aan doen om de site zodanig aan te passen dat dit niet langer het geval zal zijn. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.

Domeinnaam Tetris Online

Tetris ® is een geregistreerd handelsmerk (registered trademark) van The Tetris Company. Deze website bevat diverse soorgelijke populaire games zoals N-Blox, Fill It, Clickomania en Rush Hour. Echter dit zijn unieke games die het copyright van de originele Tetris ® (bedacht en gemaakt door Alexey Pajitnov) niet schenden. Deze website gebruikt de naam Tetris daarom alleen om het type spel aan te geven. We bieden hier niet het oorspronkelijke Tetris spel, gebruiken niet de oorspronkelijke muziek van de game en tonen nergens het logo van de originele Tetris.

Tetris Company

Zoals eerder genoemd is Tetris ® een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf The Tetris Company. Handelsmerkrechten voorkomen dat externe leveranciers het gebruik van identieke of met "een verwarrende gelijkenis vertoont" merken op hun koopwaar plaatsen om zodoende hun producten met een voordeel te kunnen verkopen. The Tetris Company heeft de geregistreerde handelsmerken gekregen voor het gebruik van het woord Tetris en het Tetris-logo (op het logo en de muziek is het auteursrecht van toepassing). De Tetris Company heeft dus niet het alleen-recht op de zogenaamde Tetromino vallende blok spelletjes. Dus iedereen mag een spel maken waarbij speciaal gevormde blokken naar beneden vallen. Je mag het spel dan alleen niet "Tetris" of "Tetris-Blokjes" noemen.

The Tetris Company (afkorting) TTC is gevestigd in Hawaii en Henk Rogers is de directeur. Het bedrijf geeft soms licenties uit aan spelontwikkelaars maar heeft daarbij wel enkele richtlijnen waaraan de spelletjes moeten voldoen. Het bedrijf is zeer actief met het bewaken van haar rechten op het spel, maar het is nog niet gekomen tot een rechtzaak.
Bron: Wikipedia